Miten asetetaan motivoiva tavoite?

Hyvä henkilökohtainen tavoite on sellainen, joka kertoo mitä sinun tulee saavuttaa ja missä ajassa. Jos kyseessä on työelämän tavoite, sen pitää lisäksi olla linjassa yrityksesi tavoitteiden ja liiketoiminnan kanssa.